Cílem předmětu je získání základních znalostí o produkčním a ekologickém rybářství, faktorech a biologických procesech ovlivňujících kvalitu vody, ichtyocenózy a tvorbu produkce. Získání vědomostí o možnostech racionálního rybářského využití různých typů vod a chovných zařízení, specifických vlastnostech rybího masa a možnostech jeho využití jako potravinářské suroviny.

Obsah předmětu:
1.            Hospodářský význam sladkovodního a mořského rybářství
2.            Základy hydrochemie a hydrobiologie, klasifikace čistoty povrchových vod
3.            Základy biologie ryb, hlavní zástupci hospodářsky významných sladkovodních a mořských druhů ryb
4.            Rybářské využití tekoucích vod, rezidua polutantů v rybách
5.            Chov kapra a dalších druhů ryb v rybnících
6.            Chov lososovitých ryb, speciální chovné systémy
7.            Technologie zpracování ryb a zdravotní aspekty konzumace rybího masa

Úvodní přednáška (pdf 7,1 MB)
Základy hydrochemie (pdf 11,8 MB) cvičení (pdf 3,3 MB)
Základy ekologie vodního prostředí (pdf 11,8 MB)
Říční rybářství (pdf 9,46 MB)
Anatomie a fyziologie ryb (pdf 6,71 MB)
Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod (pdf 0,11 MB)
Chov kapra a dalších ryb (pdf 4,7 MB)
Chov ryb ve speciálních zařízeních (pdf 5,6 MB)
Kvalita rybího masa a zpracování ryb (pdf 3,2 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela