Cílem předmětu je získání základních znalostí o produkčním a ekologickém rybářství, faktorech a biologických procesech ovlivňujících kvalitu vody, ichtyocenózy a tvorbu produkce. Získání vědomostí o možnostech racionálního rybářského využití různých typů vod a chovných zařízení, specifických vlastnostech rybího masa a možnostech jeho využití jako potravinářské suroviny.

Obsah předmětu:
1.            Hospodářský význam sladkovodního a mořského rybářství
2.            Základy hydrochemie a hydrobiologie, klasifikace čistoty povrchových vod
3.            Základy biologie ryb, hlavní zástupci hospodářsky významných sladkovodních a mořských druhů ryb
4.            Rybářské využití tekoucích vod, rezidua polutantů v rybách
5.            Chov kapra a dalších druhů ryb v rybnících
6.            Chov lososovitých ryb, speciální chovné systémy
7.            Technologie zpracování ryb a zdravotní aspekty konzumace rybího masa

Základy ekologie vodního prostředí (ppt 11,8 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela