Cílem předmětu je seznámit studenty s původem potravin z vodního prostředí, technologií jejich produkce a zpracování, kvalitou těchto potravin i zdravotními riziky.

Učební texty:

I. Úvodní přednáška (pdf 3,7 MB)

II. Nežádoucí látky obsažené v potravinách - hodnocení rizika pro člověka (pdf 3,0 MB)

III. Vyšetření ryb (pdf 2,4 MB)

IV. Významné druhy sladkovodních a mořských ryb (pdf 2,7 MB)

V. Využití sinic, řas a vodních rostlin ve výživě
Makroskopické převážně mořské řasy - chaluhy (pdf 13,8 MB)
Mikroskopické sinice a řasy - mikrořasy (pdf 6,1 MB)

VI. Zpracování ryb (pdf 1,0 MB)

VII. Významné druhy mořských (a sladkovodních) druhů plodů moře (seafood) (pdf 3,7 MB)

VIDEO

Produkce chaluh v akvakultuře (8:00)
Jak se dělají pečené svačinky z mořských řas (3:06)
Produkce a využití chaluh v Japonsku (27:55)
Studenti řeší projekt pěstování mořských řas (45:08)
Kultivace a pěstování makrořas ve Francii (10:05)
Pěstování chaluh v malém i velkém (10:41)

ECODUNA výroba mikrořas Rakousko (7:19)
Výroba biopaliva z řas (3:11)
Komerční farma na produkci mikrořas (3:35)
Domácí výroba Spiruliny (6:01)

Copyright © 2000 - 2021 Fčela