Cílem předmětu je seznámit studenty s původem potravin z vodního prostředí, technologií jejich produkce a zpracování, kvalitou těchto potravin i zdravotními riziky.

Učební texty:

I. Úvodní přednáška (pdf 3,7 MB)

II. Nežádoucí látky obsažené v potravinách - hodnocení rizika pro člověka (pdf 3,0 MB)

III. Vyšetření ryb (pdf 2,4 MB)

IV. Významné druhy sladkovodních a mořských ryb (pdf 2,7 MB)

V. Využití sinic, řas a vodních rostlin ve výživě (ppt 1,3 MB)

VI. Zpracování ryb (pdf 1,0 MB)

VII. Významné druhy mořských (a sladkovodních) druhů plodů moře (seafood) (pdf 3,7 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela