Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti vodního a rybářského práva a dalších oborově souvisejících právních norem (předpisy o ochraně přírody a krajiny, na ochranu zvířat proti týrání, zákon o veterinární péči, plemenářský zákon, požadavky na zdravotní nezávadnost potravin a další).

Obsah předmětu:
1.            Úvod do studia, historický vývoj rybářského a vodního práva v českých zemích (dotace 2/0)
2.            Aktuální znění zákona o vodách a navazujících předpisů a jejich aplikace v praxi (dotace 6/3)
3.            Aktuální znění zákona o rybářství a navazujících předpisů a jejich aplikace v praxi (dotace 10/6)
4.            Zákonné normy na ochranu přírody a krajiny a zvířat proti týrání, jejich aplikace v praxi (dotace 4/2)
5.            Zákon o veterinární péči, plemenářský zákon a jejich aplikace v praxi (dotace 2/1)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela