Cílem předmětu je získání znalostí o biologii jednotlivých skupin vodních živočichů a schopnost determinace nejvýznamnějších taxonů pro potřeby rybářské praxe i jeho indikátorů kvality vody z hlediska saprobiologie.

Obsah předmětu:
1.            Prvoci,houby, láčkovci (dotace 2/2)
2.            Ploštěnci, vířníci, kroužkovci, mechovci (dotace 3/3)
3.            Měkkýši (dotace 2/2)
a.            Plži, Mlži
4.            Planktonní korýši (dotace 3/3)
a.            Žábronožky,listonozi,škeblovky,perloočky,lasturnatky,klanonožci,kapřivci
5.            Bentičtí korýši (dotace 2/2)
a.            Stejnonožci, různonožci, vidlonožci, desetinožci
6.            Pavoukovci, jepice (dotace 2/2)
7.            Pošvatky, vážky (dotace 2/2)
8.            Ploštice, střechatky (dotace 2/2)
9.            Chrostíci,brouci (dotace 2/2)
10.          Dvoukřídlí (dotace 3/3)
a. pakomáři, komáři, koretry, muchničky, přísalky, tiplice, bahnomilky, slídilky, koutule, bráněnky, ovádi, pestřenky, číhalky, vláhomilky
11.          Obojživelníci, plazi (dotace 2/2)
12.          Ptáci, savci (dotace 2/2)
13.          Využití vodní fauny jako bioindikátorů vodního prostředí (dotace 1/1)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela